Lampart là công ty phát triển phần mềm.

Thành tựu

Xây dựng hệ thống bán hàng / kinh doanh của nhà sản xuất nước uống lớn

Công nghệ sử dụng
Quy trình lập trình Lấy yêu cầu từ khách hàng / thiết kế / lập trình / kiểm tra / bảo trì
Tổng quan hệ thống Hệ thống quản lý khách hàng, quản lý hợp đồng, quản lý đặt hàng, quản lý yêu cầu thanh toán, quản lý lưu trữ, quản lý bán hàng của công ty sản xuất lớn chuyên về nước uống

Xây dựng hệ thống quản lý nghiệp vụ của công ty phát hành Direct mail

Công nghệ sử dụng
Quy trình lập trình Lấy yêu cầu từ khách hàng / thiết kế / lập trình / kiểm tra / bảo trì
Tổng quan hệ thống Hệ thống quản lý khách hàng, quản lý đơn hàng, quản lý thành tích- mục tiêu kinh doanh, quản lý doanh số- yêu cầu thanh toán, quản lý lưu trữ của công ty phát hành Direct mail

Xây dựng hệ thống bán hàng mỹ phẩm

Công nghệ sử dụng
Quy trình lập trình Lấy yêu cầu từ khách hàng / thiết kế / lập trình / kiểm tra / bảo trì
Tổng quan hệ thống Customize của EC-CUBE, tạo thiết kế các page, HTML coding

Bảo trì hệ thống thông tin trong lĩnh vực y khoa, chữa bệnh, chăm sóc điều dưỡng

Công nghệ sử dụng
Quy trình lập trình Lấy yêu cầu từ khách hàng / thiết kế / lập trình / kiểm tra / bảo trì
Tổng quan hệ thống Bảo trì về phần cứng và phần mềm hệ thống thông tin và thông tin trong y khoa, chữa bệnh, chăm sóc điều dưỡng

Xây dựng trang chủ dùng cho doanh nghiệp

Công nghệ sử dụng
Quy trình lập trình Lấy yêu cầu từ khách hàng / thiết kế / lập trình / kiểm tra / bảo trì
Tổng quan hệ thống Chẳng hạn như tạo thiết kế các trang, HTML coding, Form liên hệ

Xây dựng hệ thống dùng cho nghiệp vụ trường nhật ngữ

Công nghệ sử dụng
Quy trình lập trình Lấy yêu cầu từ khách hàng / thiết kế / lập trình / kiểm tra / bảo trì
Tổng quan hệ thống Hệ thống web, ứng dụng trên tablet có thể sử dụng vào việc đưa ra bài tập, quản lý thành tích - điểm danh và quản lý học sinh của trường nhật ngữ