Thành tựu

Xây dựng hệ thống bán hàng / kinh doanh của nhà sản xuất nước uống lớn

Công nghệ sử dụngtech_php tech_mysql tech_smarty tech_jquery_ui tech_linux tech_bootstrap_new
Quy trình lập trìnhLấy yêu cầu từ khách hàng / thiết kế / lập trình / kiểm tra / bảo trì
Tổng quan hệ thốngHệ thống quản lý khách hàng, quản lý hợp đồng, quản lý đặt hàng, quản lý yêu cầu thanh toán, quản lý lưu trữ, quản lý bán hàng của công ty sản xuất lớn chuyên về nước uống

Xây dựng hệ thống quản lý nghiệp vụ của công ty phát hành Direct mail

Công nghệ sử dụngtech_angular tech_smarty tech_codeigniter tech_mysql
Quy trình lập trìnhLấy yêu cầu từ khách hàng / thiết kế / lập trình / kiểm tra / bảo trì
Tổng quan hệ thốngHệ thống quản lý khách hàng, quản lý đơn hàng, quản lý thành tích- mục tiêu kinh doanh, quản lý doanh số- yêu cầu thanh toán, quản lý lưu trữ của công ty phát hành Direct mail

Xây dựng hệ thống bán hàng mỹ phẩm

Công nghệ sử dụngtech_eccube tech_php tech_smarty
Quy trình lập trìnhLấy yêu cầu từ khách hàng / thiết kế / lập trình / kiểm tra / bảo trì
Tổng quan hệ thốngCustomize của EC-CUBE, tạo thiết kế các page, HTML coding

Bảo trì hệ thống thông tin trong lĩnh vực y khoa, chữa bệnh, chăm sóc điều dưỡng

Công nghệ sử dụngtech_ruby tech_angular
Quy trình lập trìnhLấy yêu cầu từ khách hàng / thiết kế / lập trình / kiểm tra / bảo trì
Tổng quan hệ thốngBảo trì về phần cứng và phần mềm hệ thống thông tin và thông tin trong y khoa, chữa bệnh, chăm sóc điều dưỡng

Xây dựng trang chủ dùng cho doanh nghiệp

Công nghệ sử dụngtech_php tech_mysql tech_codeigniter tech_smarty tech_jquery_ui tech_linux tech_apache
Quy trình lập trìnhLấy yêu cầu từ khách hàng / thiết kế / lập trình / kiểm tra / bảo trì
Tổng quan hệ thốngChẳng hạn như tạo thiết kế các trang, HTML coding, Form liên hệ

Xây dựng hệ thống dùng cho nghiệp vụ trường nhật ngữ

Công nghệ sử dụngtech_codeigniter tech_mysql tech_bootstrap_new tech_smarty
Quy trình lập trìnhLấy yêu cầu từ khách hàng / thiết kế / lập trình / kiểm tra / bảo trì
Tổng quan hệ thốngHệ thống web, ứng dụng trên tablet có thể sử dụng vào việc đưa ra bài tập, quản lý thành tích – điểm danh và quản lý học sinh của trường nhật ngữ