Liên hệ

Thông tin liên hệ

Điện thoại
(+84 0) 28-3990-3296
(+84 0) 28-3990-3297

FAX
(+84 0) 28-3620-1378

Tầng 12, An Phú Plaza số 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh
※ Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8:00 – 17:00)

Mẫu liên hệ

Thông tin quý khách nhập trong màn hình này chỉ sử dụng cho nghiệp vụ liên quan tới công ty Lampart ( bao gồm cả các bên hỗ trợ nghiệp vụ liên quan được nêu). Nếu chưa được sự đồng ý của quý khách, chúng tôi sẽ không cung cấp, đăng tải và sử dụng những thông tin quý khách gửi cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ trả lời quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.